Kontakt

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU a PREZIDENT KONGRESU
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

raslova.katarina@gmail.com

+421 908 756 962

 

PREDSEDA PROGRAMOVÉHO VÝBORU
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

zbynek.schroner@gmail.com

+421 904 841 216

 

VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

 

KOORDINÁCIA KONGRESU PRE ÚČASTNÍKOV A FIRMY:
TAJPAN s.r.o.
Hrachova 6, 821 05 Bratislava

Mgr. Jana Chrenková

jana.chrenkova@tajpan.com

+421 911 454 298