Homepage

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

Dovoľte, aby som Vás v mene Slovenskej diabetologickej spoločnosti pozvala na  XXIX.  Diabetologické dni, ktoré sa uskutočnia na Štrbskom Plese v dňoch 30.mája -1.júna 2019 opäť v hoteli Patria.

Všetci vieme, že diabetológia patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medicínske odbory.  Tento úžasný trend sa nezmenil ani za posledný rok a preto je radosťou pripravovať kongres, ktorý vie osloviť všetkých: klinikov, výskumníkov, pedagógov, študentov.

V roku 2018 bol publikovaný spoločný konsenzus ADA/EASD, ktorý zdôrazňuje význam inovatívnej liečby u diabetes mellitus 2.typu. Prvé prečítanie (vypočutie) je spojené s pocitom zásadných „revolučných“ zmien. Antidiabetiká, ktoré sú bezpečné z hľadiska rizika hypoglykémie, nezvyšujú hmotnosť a znižujú riziko srdcovocievnych úmrtí a príhod sa dostali na pozíciu hneď za metformínom. Preto sa bude program kongresu venovať problematike hypoglykémie, obezity a veľkú pozornosť chceme dať multifaktoriálnemu prístupu v liečbe diabetes mellitus.

Konsenzus ADA/EASD 2018 však nestačí  iba raz prečítať. Po druhýkrát príde myšlienka „kde je inzulín?“. V predchádzajúcom konsenze ADA/EASD z r.2015 sa inzulín navrhoval ako možnosť v každej etape liečby diabetes mellitus 2.typu. Vývoj v oblasti inzulínov umožňuje „ušiť inzulín na mieru pacienta“.  Je to téma, o ktorej sa na XXIX. Dia dňoch bude diskutovať a stojí za to byť do nej zapojený.

Na Štrbskom plese sa počas kongresu dozvieme, čo je nové v oblasti  inzulínových púmp a  kontinuálneho merania glukózy pomocou senzorov.

Oslovili sme našich českých kolegov, ktorí pozvanie prijali a budú mať Blok Českej diabetologickej spoločnosti. Zaujímavý blok prednášok o inzulínovej rezistencií pri endokrinopatiách  budú prezentovať zástupcovia Slovenskej endokrinologickej spoločnosti.

Budeme sa venovať inhibítorom PCSK9 a nesporne Vás poteší aj blok zaujímavých kazuistík. Dovoľujem si Vás pozvať na prednášky, ktoré ich autori prezentujú  na najvýznamnejších európskych, či iných kontinentálnych kongresoch. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami v tradične príjemnej a priateľskej atmosfére, ktorú nám vždy spoľahlivo pripraví spoločnosť Tajpan, organizačný partner SDS.

Ďakujeme všetkým našim odborným partnerom podujatia za poskytnutie edukačných grantov, bez ktorých by sme túto akciu zorganizovať nemohli.

Za Vašu Slovenskú diabetologickú spoločnosť s úctou,

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.